Nataša Petrović
Miljakovačke staze 12g
Matični broj: 65261154
PIB: 111209117
Šifra delatnosti: 4764

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) preduzetnik NATAŠA PETROVIĆ PR IPPON-SHOP, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.ipponshopsrbija.com

O B A V E Š T A V A

– da se prodaja robe putem internet sajta www.ipponshopsrbija.com obavlja u okviru registrovane delatnosti preduzetnika NATAŠA PETROVIĆ PR IPPON-SHOP, Beograd-Rakovica, Miljakovačke staze 12g, mat.br. 65261154, PIB: 111209117, Tel.: +381649954085, www.ipponshopsrbija.com.

– da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.ipponshopsrbija.com

– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.ipponshopsrbija.com smatra prodajom na daljinu.

– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.ipponshopsrbija.com poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;

– da se saobraznost robe u ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

– da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

– da usluga isporuke robe spada na teret kupca;

– kupljenu robu isporučujemo u roku od 5 dana putem kurirskih službi Aks Express, City Express, Bex Express, Post Express, Daily Express, na način kako je to definisano ovde.

– da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.ipponshopsrbija.com

– da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.ipponshopsrbija.com može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke

– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 7 dana za drugu veličinu, na način kako je to definisano ovde.

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 7 dana na način kako je to definisano ovde.

– da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 7 dana na način kako je to definisano ovde.

– da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovde.

– reklamacioni list možete preuzeti ovde.

NAČIN PLAĆANJA

U mogućnosti ste da odaberete:

– plaćanje pouzećem gotovinski u trenutku isporuke
– Informacije o Vašem pravu na odustajanje možete pronaći ovde.

S poštovanjem,
Vaš IPPON-SHOP